Sunday, December 22, 2013

Ilmu: Mujahadahlah dalam menuntutnya...


                               Hadith : Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya: "Siapa yang keluar                                                                  untuk menuntut ilmu maka ia berjuang fisabilillah hingga ia kembali".                                                                Riwayat At-Tarmizi dan Ad-Darimi

No comments:

Post a Comment